Ustawa dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników została podpisana

0
976

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania w okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z ustawą, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych będą sami opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gospodarstw poniżej tej wielkości składka opłacana będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowe przepisy nie obejmą rolników, którzy prowadzą działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz rolników, oraz w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym.

źródło: Kancelaria Prezydenta