Miniony miesiąc zakończony dodatnim bilansem wpłat i umorzeń klientów TFI

0
920

Drugi miesiąc z rzędu fundusze inwestycyjne zanotowały dodatni bilans wpłat i umorzeń klientów. W marcu do rodzimych TFI napłynęło 3,1 mld zł nowych środków, najwięcej od prawie 5 lat. – podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Z szacunków organizacji wynika, że istotną częścią tego salda był jednak napływ gotówki do funduszy rynku niepublicznego, które przyciągnęły 1,9 mld zł. W całym I kwartale 2012 r. do TFI napłynęło 4,6 mld zł, przy czym w zakresie funduszy rynku kapitałowego, czyli dostępnych dla każdego, było to 1,2 mld zł.

– Marcowe dane podkreślają umiarkowanie pozytywny trend na rynku w krótkim okresie. Od początku roku umorzenia jednostek funduszy ustabilizowały się na poziomie ok. 4,7 mld zł miesięcznie, a więc o ostatecznym saldzie decyduje sama sprzedaż. Wyłączając nawet bardzo duży napływ do pojedynczych funduszy rynku niepublicznego, marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla branży – mówi Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

W marcu w ramach funduszy rynku kapitałowego po raz kolejny największą popularnością wśród klientów cieszyły się fundusze dłużne, które w ubiegłym miesiącu pozyskały 966 mln zł. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 r. napłynęło do nich już prawie 3 mld zł nowych środków, w tym 1 mld zł pochodzi z lutowej wpłaty trzeciej transzy do jednego z funduszy utworzonego na potrzeby Grupy PZU.

Większa skłonność klientów do poszukiwania stabilności i bezpieczeństwa sprawia, że także fundusze rynku pieniężnego pozyskały znaczące środki, ponad 310 mln złotych. W tym wypadku jednak kwartalne saldo nie jest już tak wyraźne, wyniosło ono niecałe 195 mln zł. Klienci poszukują relatywnie bezpiecznych inwestycji, ale przynoszących także wyższe niż inflacja dochody.

Inwestorzy wciąż nie mogą przekonać się w większym stopniu do funduszy akcji. Marcowe dane pokazały, że napływ środków do tego segmentu był, co prawda, dodatni (135 mln zł), ale w skali kwartału (345 mln zł) wynik jest 8,5-krotnie niższy niż w przypadku funduszy dłużnych. Miniony miesiąc po raz kolejny wykazał, że wśród Polaków coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze mieszane, z których ubyło w tym okresie ponad 216 mln zł, a w całym I kwartale 2012 r. prawie 730 mln złotych. Środki odpływają przede wszystkim z funduszy zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu.

Źródło: Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami