Ubezpieczenie inwestycyjne TUnŻ Warta dla klientów Kredyt Banku

0
1027

TUnŻ WARTA przygotowała dla klientów Kredyt Banku nowe ubezpieczenie inwestycyjne Profit Plan Plus. Oprócz ochrony ubezpieczeniowej na życie klienci mają do dyspozycji aż 10 sposobów na zainwestowanie swoich oszczędności. Dodatkowo za 20 złotych miesięcznie mogą wykupić polisę wypadkową z sumą ubezpieczenia 100 000 złotych.

Profit Plan Plus to bezterminowa polisa na życie powiązana z elastycznym planem oszczędnościowym. Klienci mają do dyspozycji 10 gotowych strategii inwestycyjnych, zamkniętych w Plany Inwestycyjne. Każdy Plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz ryzykiem jego osiągnięcia. Plany inwestycyjne zarządzane są przez specjalistów z dwóch Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych: KBC TFI S.A. – lidera na rynku funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału oraz Union Investement TFI S.A. – najlepszego TFI roku 2011 według rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i Analiz Online.

Profit Plan Plus jest nową odsłoną ubezpieczenia Profit Plan, sprzedawanego z powodzeniem od 5 lat w placówkach Kredyt Banku. W samym tylko 2011 roku przypis składki w tym produkcie wyniósł ponad 750 mln złotych. Nowością w ofercie są cztery Plany Inwestycyjne oparte o fundusze zarządzane aktywnie przez Union Investment TFI S.A.

Model aktywnego zarządzania zastosowany w czterech nowych Planach Inwestycyjnych to innowacyjne rozwiązanie. W modelu tym lista funduszy, które będą wchodzić w aktywa Planu jest nieograniczona, a skład portfela może być na bieżąco modyfikowany w celu jak najlepszego dopasowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku – mówi Radosław Czachorowski – Manager Produktu w TUnŻ WARTA S.A. Zarządzający może w każdym momencie dodać do składu portfela fundusze o największym potencjale w miejsce funduszy osiągających gorsze wyniki. Taka strategia pozwoli najefektywniej zarządzać pieniędzmi inwestorów – dodaje Czachorowski.

Polisa ochronna

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy świadczenie zostanie wypłacone osobie wskazanej w umowie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Dodatkowo klient może wykupić dwa pakiety ubezpieczeniowe:

  • Pakiet Wypadkowy z sumą ubezpieczenia do 100 000 złotych, zapewniający wypłatę dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa lub śmierci w wyniku wypadku. Składka miesięczna wynosi 5 zł za każde 25 000 złotych sumy ubezpieczenia.
  • Pakiet Assistance Medyczny ze składką 2,5 złotych miesięcznie, zapewniający pomoc w nagłych wypadkach, taką jak organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki czy transportu medycznego.

Składka za pakiety pobierana jest poprzez umorzenie wartości jednostek uczestnictwa, dlatego nie ma potrzeby jej dodatkowego opłacania

Umowę ubezpieczenia Profit Plan Plus mogą zawrzeć osoby od 18 roku życia.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 3 000 złotych.

Źródło: TUnŻ Warta