XXII Forum Ekonomiczne wspierane przez PZU

0
1102

„Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne, XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, organizowane w dniach 4-6 września br. przez Instytut Studiów Wschodnich. PZU po raz trzeci jest partnerem tej konferencji, której głównym celem jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a jej sąsiadami. PZU wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita będzie także gospodarzem jednego z paneli podczas Forum.

Forum Ekonomiczne odwiedzi w tym roku ponad 2500 gości z całego świata – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz media z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Wezmą oni udział w 140 panelach i wydarzeniach specjalnych podzielonych na 12 ścieżek tematycznych.

Tematem panelu PZU oraz Rzeczpospolitej będzie ekspansja zagraniczna polskich firm. Uczestnicy debaty, m.in. Beata Stelmach – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Dariusz Mioduski – prezes Zarządu Kulczyk Investments SA, Herbert Wirth – prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A., Zbigniew Inglot –  przewodniczący Rady Nadzorczej Inglot Sp. z o.o. oraz Paweł Jabłoński – Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej będą dyskutować o najlepszych kierunkach naszych inwestycji i o tym, czy i w jaki sposób państwo powinno wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm. Moderatorem dyskusji będzie Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA, a skomentuje ją Tomasz Wróblewski – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej.

„Polskie przedsiębiorstwa, poza nielicznymi wyjątkami stanowią margines na ważnych rynkach zagranicznych. Można mnożyć powody tego stanu rzeczy, ale ta sytuacja pokazuje, że ekspansja naszych firm poza granicami nie jest łatwa. Jestem jednak przekonany, ze ten trud jest wart zachodu. Zagraniczne inwestycje, prowadzone przez największe przedsiębiorstwa – liderów sektorów gospodarki, jak i niewielkie, innowacyjne firmy są niezbędne dla stabilności i rozwoju naszej gospodarki. Liczę że wspólnie ze swoimi gośćmi podczas panelu na XXII Forum Ekonomicznego uda nam się wskazać kierunki, które pozwolą  naszą międzynarodową ekspansję pobudzić” – powiedział Andrzej Klesyk, który w tym roku zapowiedział mocne wejście Grupy PZU na zagraniczne rynki.

„Nie znam przykładu państwa wysoko rozwiniętego, które by nie wspierało inwestycji zagranicznych własnych podmiotów gospodarczych. Świadczy to nie tylko o stopniu zaawansowania rozwoju ekonomicznego danego kraju, ale również o sile gospodarki i jej pozycji na rynku międzynarodowym. Na koniec 2010 r. skumulowana wartość polskich FDI osiągnęła pułap ok. 30 mld Euro, z czego aż 27 mld Euro zainwestowano w samej Europie. Te statystyki nie uwzględniają jeszcze zakupu przez KGHM kanadyjskiej spółki Quadra, dysponującej m.in. koncesjami wydobywczymi w obu Amerykach. Niech to będzie symptomem tworzącego się trendu, czyli postępującej dywersyfikacji kierunków naszej ekspansji inwestycyjnej i wyjście poza tradycyjny region najbliższego sąsiedztwa” – powiedziała Beata Stelmach.

Zakup przez KGHM Polska Miedź S.A. kanadyjskiej spółki Quadra FNX, za kwotę 9,1 mld zł. To największa w tym roku zagraniczna inwestycja polskiej firmy. Udział w panelu Herberta Wirtha, Prezesa KGHM będzie okazją do dokładniejszego szerszego opowiedzenia o tej inwestycji.

„Ekspansja międzynarodowa KGHM ma strategiczne znaczenie dla spółki, zabezpieczenia jej przyszłych zysków, budowy wartości dla akcjonariuszy i wzmocnienia pozycji firmy na globalnym rynku. To także wzrost pozycji polskiej gospodarki, jako producenta strategicznych surowców jakim jest miedź oraz matali ziemi rzadkich- molibdenu i platynowców” – powiedział Herbert Wirth. – „Światowej klasy know-how w nabywaniu i realizacji projektów górniczych będzie stanowić silną platformę do dalszego rozwoju KGHM. Dzięki przejęciu KGHM buduje znaczenie Polski w światowym wyścigu o surowce.”

„Umiejętność radzenia sobie z kryzysem to nasze eksportowe know-how, które z powodzeniem możemy wykorzystać na rynkach rozwijających się, w gospodarkach w okresie transformacji, o ogromnym potencjale wzrostu. Na przykład w Afryce lub Azji, gdzie Grupa Kulczyk prowadzi szereg projektów poszukiwawczych surowców mineralnych. Łącznie, na czterech kontynentach, prowadzimy ponad 50 projektów w 22 krajach, koncentrując się na energetyce, surowcach mineralnych, infrastrukturze i nieruchomościach” – powiedział Wojciech Mioduski.

„Wschód, zachód czy południe to nie ma największego znaczenia. W ostatnich latach te kierunki stały się dla najbardziej znanych marek konsumenckich w świecie praktycznie równo cenne. Sztuką jest wprowadzić markę konsumencką na nowy rynek, w szczególności gdy rozmaite kraje mają różne i często bardzo skomplikowane procedury rejestracyjne. Trudności logistyczne związane z otworzeniem pierwszego sklepu (punktu sprzedaży) w krajach odległych, choć bardzo interesujących jak RPA, Argentyna, Australia, Malezja są również często czynnikiem odstraszającym. Dywersyfikacja kierunków sprzedaży daje dodatkowy element bezpieczeństwa w razie zawirowań politycznych i gospodarczych w poszczególnych rejonach świata. Inwestowanie w cierpliwe budowanie marki gdziekolwiek na świecie powinno być bardziej efektywne i opłacalne w dłuższym horyzoncie czasu” – powiedział Zbigniew Inglot.

Źródło: PZU