Polisa strukturyzowana Warty dla klientów Kredyt Banku

0
1099

Polisa strukturyzowana oparta na koszyku pięciu światowych spółek z branży spożywczej to kolejna oferta życiowej Warty dla klientów Kredyt Banku. Bez ryzyka utraty środków, po półtora roku można uzyskać 20% nieopodatkowanej premii.

KOSZYK ZYSKÓW 2 to 1,5 roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Formuła produktu zapewnia jednocześnie ochronę ubezpieczeniową oraz premię na koniec umowy. Już po 1,5 roku nieopodatkowana premia może wynieść 20% wpłaconych przez klienta środków, co jest równoważne z 24,7% opodatkowanego zysku. Oferta zapewnia 100% ochronę powierzonego kapitału na koniec trwania umowy, dlatego kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje. Wysokość premii na koniec umowy, będzie zależała od zmian wartości koszyka akcji pięciu spółek z branży spożywczej: Danone, Mondelez International (dawniej Kraft Foods), Coca-Cola, Pernod Ricard, Anheuser – Busch INBEV.

Firmy z koszyka zajmują się produkcją podstawowych dóbr konsumpcyjnych (żywności, napojów, alkoholi), na które jest popyt nawet w okresach słabszej koniunktury rynkowej. Spółki posiadają pozytywną rekomendację analityków rynkowych wskazującą na solidne zaplecze finansowe oraz zdolność do stałej poprawy osiąganych wyników. W porównaniu do popularnych indeksów, cechuje je systematyczny wzrost w długim czasie.

Sposób naliczania premii:

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny cena żadnej z akcji nie wzrośnie o więcej niż 20% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 20%. W przypadku, kiedy cena akcji którejkolwiek ze spółek wzrośnie o ponad 20%, wówczas dla tej spółki przyjmuje się stałą wartość wzrostu na poziomie 2%, a dla pozostałych rzeczywistą zmianę ceny. Z tak ustalonych wyników wyliczona zostanie średnia arytmetyczna stanowiąca premię.

Konstrukcja produktu zakłada jednocześnie pełną ochronę kapitału. Oznacza to, że jeżeli średnia arytmetyczna z wartości końcowych będzie ujemna, to klient na koniec umowy otrzyma wartość składki pomniejszoną o opłatę wstępną.

Dodatkowe informacje:

  • oferta dostępna w placówkach Kredyt Banku od 15 października do 29 listopada 2012 r.
  • czas trwania umowy – 1,5 roku, czyli do 5 czerwca 2014 r.
  • minimalna wysokość jednorazowej składki – 1000 złotych
  • wiek klienta – od 18 do 80 roku życia.
  • brak badań medycznych przy przystąpieniu do ubezpieczenia bez względu na wiek klienta

Źródło: Warta