Promocja produktu emerytalnego PKO TFI

0
1079

PKO TFI stworzyło Pakiet Emerytalny, w ramach którego Klient może efektywnie oszczędzać na przyszłą emeryturę wykorzystując kluczowe możliwości systemu 3-filarowego.

Pakiet Emerytalny PKO TFI wykorzystuje potencjał trzech produktów:

1. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu.
2. Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) – brak podatku Belki.
3. Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI) – brak opłat manipulacyjnych.

Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu – PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego to 5 subfunduszy dedykowanych różnym grupom wiekowym.

Fundusz wraz z wiekiem Klienta inwestuje w coraz bezpieczniejsze instrumenty finansowe, jednocześnie zabezpieczając osiągnięte dotychczas wyniki.

Dzięki połączeniu IKE i IKZE w jeden Pakiet Emerytalny, wszystkie wpłaty kierowane są na jeden rachunek. Następnie rozdzielane są automatycznie na poszczególne produkty na podstawie przysługujących Klientowi limitów wpłat do produktów IKZE i IKE. Dzięki zasadzie kaskadowości oraz strategii inwestycyjnej zmieniającej się wraz z wiekiem Uczestnika oszczędzanie jest proste, nie wymaga od Uczestników znajomości rynku finansowego i konieczności zastanawiania się nad bieżącymi zmianami w portfelach – mówi Piotr Żochowski, Wiceprezes Zarządu PKO TFI.

Kampanię poprzedziło szkolenie dla Doradców PKO Banku Polskiego, które odbyło się w drugiej połowie września 2012 r. Szkolenie miało miejsce jednocześnie w 12 miastach, wzięło w nim udział około 3 tys. osób. Miało na celu dostarczyć Doradcom solidnej dawki wiedzy na temat sytemu emerytalnego obowiązującego w Polsce dzięki wykładowi prof. Marka Góry oraz rzetelnej informacji dotyczącej samego produktu. Wszystko po to aby Doradcy mogli zachęcić potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o rozpoczęciu oszczędzania na emeryturę oraz wyjaśnić wszystkie mechanizmy dotyczące działania poszczególnych produktów i rozwiać ich wszelkie obawy.

Przy wyborze odpowiedniego programu emerytalnego klienci powinni kierować się przede wszystkim kosztami prowadzenia danego programu oraz wynikami, które można osiągnąć. Trzeba pamiętać, że te wszystkie rzeczy mają bardzo duży wpływ na końcowy wynik naszego długoletniego oszczędzania. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i renomę instytucji, której powierzamy środki. Potencjalny inwestor powinien się też zastanowić czy będzie miał czas aktywnie zajmować się zarządzaniem swoimi środkami. Jeśli nie, wówczas lepiej zdać się na instytucję, która zrobi to za niego. Oferowany przez nas Pakiet Emerytalny wydaje się więc idealnym rozwiązaniem – mówi Janusz Władyczak, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych.

Spodziewamy się wzrostu zainteresowania rozwiązaniami emerytalnymi pod koniec bieżącego roku. Będzie to ostatni moment aby wpłacić środki na IKZE i rozliczyć je na początku 2013 r. w zeznaniu podatkowym. Przy obecnej strukturze demograficznej oraz kłopotach systemu emerytalnego nie mamy co liczyć na innych, musimy liczyć na siebie. Im szybciej zaczniemy oszczędzanie tym więcej oszczędzimy – kontynuuje Piotr Żochowski.

Kampania potrwa do końca listopada 2012 r. i swoim zasięgiem obejmie wybrane tytuły prasowe oraz portale internetowe. Dodatkowo Towarzystwo przygotowało stronę poświęconą Pakietowi Emerytalnemu PKO TFI dostępną na www.pakietemerytalny.pl.
Pakiet Emerytalny PKO TFI dostępny jest w ponad 1100 oddziałach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Źródło: PKO TFI