Wyniki finansowe za 2012 rok Grupy Liberty Mutual

0
982

Liberty Mutual Holding Company Inc. wraz ze spółkami zależnymi (dalej LMHC), jedna z największych amerykańskich instytucji ubezpieczeniowych działająca w Polsce pod marką Liberty Direct, ogłosiła wyniki za 2012 rok.

Grupa zebrała 33,555 miliardy USD składki przypisanej netto, osiągając wzrost w wysokości 2,360 miliardów (7,6%) w porównaniu do 2011. Równocześnie zamknęła rok osiągając przychody w wysokości 36,944 miliardów USD, co oznacza wzrost o 2,273 miliardy USD (6,6%) w porównaniu do roku 2011. LMHC podała ponadto, że wypracowała zysk w wysokości 829 milionów dolarów, czyli o 471 milionów dolarów (131,6%) lepszy niż rok wcześniej.

Zysk w wysokości 829 milionów USD odzwierciedla stałą poprawę naszych wyników operacyjnych, utrzymywaną pomimo wyższego poziomu strat z powodu zdarzeń katastroficznych” – powiedział David. H. Long, Prezes i CEO Liberty Mutual Insurance.

Na stratę netto wysokości 234 milionów w kwartale miała głównie wpływ strata po opodatkowaniu w wysokości 576 milionów spowodowana huraganem Sandy. W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność naszym specjalistom ds. likwidacji szkód za ponadprzeciętną pomoc, której udzielili naszym Klientom po wystąpieniu huraganu” .

„Na całoroczne wyniki finansowe złożyła się także strata w wysokości 125 milionów z tytułu refinansowania zadłużenia oraz strata w wysokości 64 milionów po opodatkowaniu związana ze zmianami w naszych jednostkach operacyjnych”.

Wzrost składki przypisanej netto utrzymał się na poziomie 7,6% w skali roku. Nadal jestem optymistyczny jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu. Wraz z nim musimy utrzymać poprawę rentowności”.

Pełne sprawozdanie finansowe Liberty Mutual Holding Company Inc. jest dostępne na stronie: www.libertymutual.com

Źródło: Liberty Group