Działania ekologiczne Mondial Assistance wyróżnione w rankingu

0
1073

Forum Odpowiedzialnego Biznesu stawia za wzór politykę ekologiczną Mondial Assistance. W najnowszym raporcie Forum działania Mondial Assistance zostały wyróżnione w kategorii Środowisko. Mondial Assistance jest jedyną firmą asystencką docenioną przez Forum za działania CSR w 2012 roku.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce – Dobre Praktyki ukazuje się od 11 lat i jest uważany za najważniejszą pozycję kompleksowo pokazującą najbardziej istotne wydarzenia, aktywności i dobre praktyki polskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Spośród ponad 300 opisów nadesłanych przez firmy Forum wybiera przykłady obrazujące rozwój praktyki CSR w naszym kraju. Wybór nie ma charakteru konkursu ani rankingu, to bardziej „zdjęcie” lub obraz rzeczywistości odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach.

Ekologia na co dzień

Mondial Assistance został doceniony za dobre praktyki w obszarze Środowisko. Asystor promuje wśród swoich pracowników segregację śmieci, oszczędność energii elektrycznej oraz wody. Firma zdecydowała się również na produkcję materiałów reklamowych z tworzyw biodegradowalnych. We wszystkich pomieszczeniach biura została zawieszona ekologiczna tabliczka informująca, co każdy w codziennym życiu może zrobić dla środowiska – przez co zwiększyła się świadomość ekologiczna wśród pracowników. Każdy z nich otrzymał ekologiczną torbę na zakupy.

Odpowiedzialna turystyka i wsparcie WWF

Mondial Assistance angażuje się też w promocję odpowiedzialnej turystyki. Firma nawiązała współpracę z WWF Polska w ramach realizowanego przez tę organizację programu CITES. Jego celem jest ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Działania edukacyjne mają uwrażliwić społeczeństwo na kwestię ginących gatunków oraz wskazać aktywności, które może podjąć każdy, aby przeciwdziałać temu procesowi. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponad 10 tys. uczniów dowiedziało się, dlaczego zawsze warto pytać o dokument legalnego pochodzenia przy zakupie egzotycznego zwierzęcia. Odkąd rozpoczęły się działania w ramach programu edukacyjnego, pięciokrotnie wzrosła liczba spraw dotyczących przestępstw z tego zakresu prowadzonych przez policję. Dziesięciokrotnie wzrosła liczba zatrzymań dokonywanych przez służby celne.

Odpowiedzialność społeczną biznesu nie traktujemy jako chwilową modę czy narzędzie marketingowe, a wyraz naszego przeświadczenia, że warto takie działania podejmować na co dzień. W naszym przekonaniu firmy asystenckie są w szczególny sposób zobligowane do „naprawiania świata” nie tylko poprzez swoją biznesową działalność, ale także edukację i pozytywny przykład dawany przez pracowników. Podejmowane przez nas na co dzień wybory, mogą mieć wpływ na to, jak za kilka lat będzie wyglądało środowisko w którym żyjemy, pracujemy ale też wypoczywamy. Cieszymy się z wyróżnienia przyznanego nam przez FOB, z pewnością będziemy kontynuować podobne spojrzenie i odpowiedzialność za otaczające nas środowisko – mówi Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

Źródło: Mondial Assistance