Szerszy zakres ubezpieczeń grupowych w ING Życie

0
1110

ING Życie rozszerzyło portfolio produktów skierowanych do klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach nowej oferty dostępne są umowy dodatkowe dotyczące leczenia specjalistycznego, poważnego zachorowania na choroby zakaźne oraz ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu.

Od kwietnia oferta grupowa ING Życie została rozszerzona o nowe umowy dodatkowe, które pozwalają na konstruowanie produktów jeszcze lepiej dopasowanych do potrzeb klientów.

„Zgodnie ze strategią wypracowaną w ING Życie proponujemy naszym klientom ochronę kompleksową, nieustannie poszukując rozwiązań, które pozwolą nam odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Dlatego ubezpieczamy choroby, które określa się mianem chorób cywilizacyjnych, w tym, takie jak zawał, nowotwór, choroby zakaźne. Myślimy też o klientach, których praca zawodowa czy preferencje wakacyjne wymagają podróży do krajów zagrożonych chorobami tropikalnymi jak np.: malaria” – wyjaśnia Agnieszka Chmurska, kierownik ds. produktów w ING Życie. „Jesteśmy z naszymi klientami, nie tylko kiedy zdarzy się wypadek czy choroba, ale także w trakcie leczenia i w procesie rekonwalescencji.”

Nowa gama produktów

Pierwszy z proponowanych od kwietnia produktów – ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu, wyróżnia się tym, że klient nie zostaje kierowany do określonej grupy aptek lecz dostaje wypłatę świadczenia, i sam decyduje gdzie i na co przeznaczy środki. Dodatkowym autem jest brak rocznego górnego limitu sumy świadczenia oraz liczby wypłacanych świadczeń – ograniczeniem jest limit wypłat z tytułu umowy pobytu w szpitalu, co hipotetycznie pozwala klientowi otrzymać świadczenie nawet 180 razy w roku.

Kolejna nowa umowa dodatkowa ING Życie dotyczy leczenia specjalistycznego. Obejmuje ona 5 zdarzeń medycznych odpowiadających różnym przypadkom leczenia specjalistycznego: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepieniu kardiowertera/defibrylatora, wszczepieniu rozrusznika serca oraz ablacji. Zakres ubezpiecze­nia obejmuje leczenie specjalistyczne przeprowadzone na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Istotny jest fakt, że za dzień zajścia zdarzenia ubezpieczyciel przyjmuje dzień podania pierwszej dawki leku lub wykonania zabiegu. Atutem produktu jest zakres terytorialny i możliwość wypłaty aż 5 świadczeń za 5 różnych zdarzeń medycznych.

„Nowością jest także umowa dotycząca poważnych zachorowań na choroby zakaźne dedykowana zarówno ubezpieczonemu, jak i jego małżonkowi. Jest to produkt o wyjątkowej konstrukcji. W ofercie innych ubezpieczycieli w przypadku poważnych zachorowań pojawiają się choroby takie jak: wścieklizna czy borelioza, ale jeszcze nikt nie zebrał chorób zakaźnych w jedną odrębną umowę” – tłumaczy Agnieszka Chmurska, kierownik ds. produktów w ING Życie. „Nasze ubezpieczenie obejmuje łącznie 10 chorób zakaźnych, np.: neuroboreliozę, tężec czy dur brzuszny, ale także choroby tropikalne jak np.: malaria, a wypłata sumy ubezpieczenia jest możliwa aż za 3 zdarzenia.”

Rozszerzenie zakresu ochrony

Dodatkowo w ofercie ING Życie rozszerzone zostały już funkcjonujące produkty. Zmianie uległ zakres umów dotyczących operacji – ich lista została unowocześniona i powiększona do 518. Ponadto w przypadku  operacji wskutek zajścia NW wydłużono czas pomiędzy zdarzeniem, a operacją z 30 do 60 dni. Zmieniono również umowę obejmującą poważne zachorowania – wariant rozszerzony uwzględnia teraz aż 42 choroby. Aktualnie jest to największa na rynku liczba poważnych zachorowań objętych ubezpieczeniem.

Wartością dodaną proponowanych przez ING Życie ubezpieczeń grupowych jest także możliwość efektywnego gromadzenia środków na przyszłe cele np.: edukację dzieci czy emeryturę. To obecnie najtańsze z rynkowych rozwiązań pozwalające skutecznie pomnażać kapitał.

Źródło: ING Życie