Chartis Europe uruchomił serwis internetowy EnviroPro

0
1050

Chartis Europe oddział w Polsce uruchomił polskojęzyczną stronę internetową EnviroPro, która stanowi bazę wiedzy związanej z ryzykami środowiskowymi.

Lokalny serwis EnviroPro jest platformą komunikacji z rynkiem pozwalającą poznać kluczowe cechy dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Jest to także forum wymiany doświadczeń na temat nowych zagrożeń, która umożliwia zarówno pośrednikom, jak i ich klientom zrozumienie ich złożoności.

Chartis podkreśla, że strona EnviroPro kładzie szczególny nacisk na szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa, które wynikają z wdrożenia Dyrektywy UE 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W świetle nowego prawa istotnym jest poznanie ryzyk i sposobów ich zarządzania, które w przypadku incydentów środowiskowych mogą pomóc firmie w ograniczeniu kosztów, utrzymaniu płynności finansowej oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu na reputację i wizerunek przedsiębiorstwa.

Szkody środowiskowe odnoszące się do emisji zanieczyszczeń są przykładem szczególnego ryzyka, niemożliwego do ograniczenia nawet przy dobrej woli ze strony firmy. Chcemy pokazać, że zamiast budować biznesową odporność na stres, lepiej skutecznie zarządzać ryzykami środowiskowymi przy współpracy z wiarygodnym partnerem ubezpieczeniowym. Rozmowy z partnerami biznesowymi Chartis potwierdzają rosnące zainteresowanie tematem ryzyk środowiskowych oraz potrzebę uwiarygodnienia tego segmentu ubezpieczeń, także poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Stąd decyzja o uruchomieniu lokalnej strony EnviroPro – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, odpowiedzialny w Chartis za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w regionie CEE & Mediterranean.

źródło: Chartis, gu.com