TFI zanotowały spadek liczby klientów w IV kwartale 2011r.

0
1016

Na koniec grudnia 2011 roku liczba klientów krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła 2,44 mln osób, wynika z informacji uzyskanych od 20 monitorowanych przez nas TFI. W ostatnim kwartale minionego roku mieliśmy do czynienia z drugim z rzędu spadkiem liczby klientów towarzystw, który wyniósł -47,1 tys., tj. -1,9%.

W IV kw. 2011 roku spadła także przeciętna wartość aktywów przypadająca na statystycznego klienta funduszu. Na koniec analizowanego okresu wartość ta wyniosła 37,5 tys. zł, czyli wobec poprzedniego kwartału była mniejsza o -246 zł, czyli  o -0,7%. W minionym kwartale w największym stopniu spadały średnie aktywa przypadające na klienta w towarzystwach powiązanych z dużym bankiem detalicznym, tj. o -362 zł (-1,5%).


Spadek liczby klientów TFI miał miejsce w przypadku 16 podmiotów, w tym w jednym był ponad 10-procentowy. Wśród pozostałych firm, w 3 przypadkach przekraczał on -5%. Z kolei w 4 towarzystwach, liczba klientów wzrosła, przy czym wzrost ten kształtował się od +0,6% do +14,8%.

W całym 2011 roku liczba osób inwestujących poprzez polskie TFI spadła o -157,3 tys., tj. o -6,0%. W tym czasie średnie aktywa przypadające na klienta zmniejszyły się o -7,1%, czyli o -2,8 tys. zł. Spadek dotyczył 14 TFI.

źródło: Analizy Online