Pioneer Pekao TFI podsumowuje I kwartał 2012 roku

0
953

W marcu fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI zanotowały ponad 42 mln zł dodatniej sprzedaży netto. Tym samym w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku TFI pozyskało 145 mln zł nowych środków.

Sprzedaż brutto największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, Pioneer Pekao TFI, przekroczyła w I kw. 2012 r. wartość 1,1 mld złotych. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze obligacji: w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku do Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO napłynęło 161 mln zł nowych środków, a do Pioneer Obligacji Plus, 106 mln złotych.

– Pierwszy kwartał pokazał, że rynek funduszy inwestycyjnych zaczyna nieco ożywać, jednak wzrost wartości nowych środków wciąż jest niestabilny i zależny od nastrojów panujących na rynkach finansowych. Klienci skupiają się na inwestycjach bezpiecznych, przede wszystkim na funduszach dłużnych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Minione trzy miesiące przyniosły ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne niektórych funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao. Pioneer Aktywnej Alokacji zyskał w I kw. 2012 r. prawie 14% i był jednym z najlepszych w swojej kategorii na rynku. Z kolei wartość jednostek Pioneer Obligacji Strategicznych, wrosła w tym samym okresie o 5,87%, sprawiając, że fundusz również należał do liderów.

W marcu dobrze radził sobie fundusz skupiający się na rynku papierów wartościowych w USA – Pioneer Akcji Amerykańskich, którego uczestnicy zyskali w minionym miesiącu 3,63%, a w przeciągu ostatnich 12 miesięcy – 11,7%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec marca wyniosła ponad 14,4 mld złotych.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 36 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI