Wyższa emerytura dzięki IKZE w PZU Życie

0
1093

Od 2 stycznia 2012 r. można zacząć oszczędzać na wyższą emeryturę, dzięki Indywidualnemu Kontu Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Pierwszym towarzystwem, które zaoferowało klientom taką formę oszczędzania było PZU Życie SA.

Nowy sposób oszczędzania daje możliwość uniknięcia niższej emerytury z powodu obniżenia składki emerytalnej przekazywanej z ZUS do OFE (z 7,3 proc. do 2,3 proc.). Stopa zastąpienia za 30 lat, czyli relacja wysokości emerytury do ostatniej pensji tuż przez przejściem na odpoczynek, wyniesie zaledwie ok. 30 proc. Sposobem na uzyskanie większej emerytury jest właśnie IKZE.

Zaletą dodatkowego oszczędzania na tym koncie jest ulga podatkowa. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2012 r. będzie można odpisać od podstawy opodatkowania do 4 030, 80 zł. Dzięki temu, odkładając pieniądze na starość jednocześnie już dziś skorzystamy z ulgi podatkowej wynoszącej nawet 1290 zł.

Produkt charakteryzuje się możliwością wpłat w terminach ustalonych przez oszczędzającego. Przy zawieraniu umowy ubezpieczony nie musi deklarować jak często będzie wpłacał pieniądze. IKZE daje możliwość zawieszenia spłat, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, jak również możliwość zlikwidowania konta. W takim przypadku nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Ubezpieczony może wystąpić o zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE w każdym, dogodnym dla siebie czasie. Uzyskane w ten sposób kwoty będą opodatkowane wg obowiązującej wówczas skali podatkowej.

Klient może też przetransferować pieniądze z jednego IKZE na inne. Transfer z IKZE nie będzie jednak możliwy na IKE lub PPE i odwrotnie. Wyjątkowy do przenoszenia oszczędności jest  2012 r., bo tylko w tym roku można wpłacić środki z IKE na IKZE i odliczyć tę kwotę od dochodu. Transfery nie będą opodatkowane.

Pieniądze zaoszczędzone na IKZE podlegają dziedziczeniu. Ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione, które dostaną oszczędności w razie jego śmierci. W innym wypadku  prawo do zgromadzonych środków nabędą najbliżsi. Spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadku i darowizn, będą natomiast musiały zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

źródło: PZU