Zmiany w zarządzie PZU SA

0
1115

Rada Nadzorcza PZU SA powołała z dniem 15 marca 2013 r. Barbarę Smalską i Dariusza Krzewinę na członków Zarządu PZU SA.

Jednocześnie zarówno Barbara Smalska jak i Dariusz Krzewina pozostają w składzie zarządu PZU Życie SA.

„Zmiany w składzie zarządu PZU SA związane są z transformacją modelu funkcjonowania Grupy PZU. Zgodnie ze nową strategią PZU 2.0, Grupa powinna być organizacją skoncentrowaną na Kliencie. Wzmocnienie Zarządu o tak doświadczonych menadżerów jest realizacją tej ambicji” – powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

Nowi członkowie zarządu odpowiadać będą za poszczególne grupy klientów: Barbara Smalska – za segment klienta masowego, a Dariusz Krzewina – segment klienta grupowego.

W zarządzie PZU SA, którym kieruje Andrzej Klesyk zasiadają ponadto Bogusław Skuza nadzorujący segment klienta korporacyjnego, Ryszard Trepczyński odpowiedzialny za obszar inwestycji, Tomasz Tarkowski nadzorujący obszar likwidacji szkód i operacji oraz Przemysław Dąbrowski nadzorujący pion finansowy PZU SA.

Źródło: PZU