Aegon TUnŻ podsumowało wyniki finansowe za 2011r.

0
1048

Należące do Grupy Aegon w Polsce towarzystwo ubezpieczeń na życie opublikowało wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka wykazała niewielki spadek przychodów przy równoczesnym wzroście zarobków.

Ubiegłoroczny przypis składki brutto towarzystwa wyniósł 743,54 mln zł. Rezultat ten był o ponad 17 mln zł niższy od osiągniętego w 2010 r. (760,83 mln zł). – W ramach działań związanych z optymalizacja portfela w 2011 r. położyliśmy duży nacisk na sprzedaż tradycyjnych ubezpieczeń na życie. Przypis składki z produktów terminowych wzrósł 48% rok do roku i osiągnął już 3,4% udziału w przypisie składki ogółem. – mówi Michał Biedzki, prezes zarządu Aegon TUnŻ i szef Grupy Aegon w Polsce – Liczba aktywnych umów indywidualnych osiągnęła na koniec roku 162 tysiące, i była wyższa o 19% niż rok wcześniej. Odnotowany wzrost zainteresowania produktami inwestycyjnymi ze składką regularną (o 16%) wydaje się wynikać z dwóch czynników: uświadamiania sobie przez coraz większą grupę Polaków realnej wysokości przyszłych emerytur oraz większej świadomości inwestycyjnej, dzięki czemu traktują oni spadki na giełdach jako okazję do zainwestowania w oczekiwaniu przyszłych wzrostów. – dodaje.

W 2011 r. Aegon TUnŻ osiągnęło wynik finansowy netto w wysokości 66,38 mln zł. Rok wcześniej rezultat ten wyniósł 65,85 mln zł. Wynik techniczny Aegon TUnŻ osiągnął poziom 76,76 mln zł wobec 78,21 mln zł po czterech kwartałach 2010 r.

W ciągu dwunastu miesięcy 2011 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 845,3 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 675,4 mln zł. Wzrosły również koszty działalności ubezpieczeniowej Aegon TUnŻ: ze 183,01 mln zł w 2010 r., do 199,43 mln zł na dzień 31 grudnia 2011 r.

– W 2011 r. rozpoczęliśmy też zakrojony na szeroką skalę program działań zmierzających do wzmocnienia lojalności naszych klientów. Pierwszym krokiem było wdrożenie programu Net Promoter Score, który ma mierzyć nasze postępy w drodze ku większemu zadowoleniu z oferowanych przez nas produktów i usług. Dzięki regularnym kontaktom z klientami będzie nam łatwiej wypracowywać rozwiązania czyniące nasze produkty jeszcze bardziej przejrzystymi i nowoczesnymi, wyprzedzające ich oczekiwania. – mówi Michał Biedzki. – W 2012 planujemy dalsze działania zmierzające do wzmocnienia lojalności klientów oraz rozbudowy portfela oferowanych produktów o nowe rozwiązania pomagające naszym klientom wziąć odpowiedzialność za ich przyszłość finansową. Rozwijać będziemy w szczególności obszar obsługi klientów, by pomagać im na wszystkich etapach korzystania z naszych produktów. – zapowiada.

źródło: Aegon