Wzrost aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A.

0
943

Bardzo dobra koniunktura na rynku akcji w styczniu znalazła odbicie we wzroście wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA, które uległy zwiększeniu o 340 mln zł. Zwyżka w przeważającej części jest wynikiem wzrostu wycen papierów wartościowych, które znajdują się w portfelach funduszy, ale również dodatnim saldem sprzedaży.

Mini hossa, która zagościła na parkietach większości globalnych rynków w styczniu, przyczyniła się do osiągnięcia bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wszystkich funduszy Arka i Credit Agricole z udziałem akcji. Fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych uzyskały nawet dwucyfrowe stopy zwrotu. Arka BZ WBK Akcji Tureckich uzyskała w styczniu 12,7% w zł (17,8% w EUR) i był to jeden z najlepszych wyników w grupie funduszy akcji zagranicznych, natomiast Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy urosła o 8,7% w zł (13,6% w EUR). Wysokie stopy zwrotu osiągnęły również fundusze inwestujące na rynku polskim – Arka BZ WBK Akcji: 8,7% w zł oraz Arka Prestiż Akcji Polskich:7,9% w zł.

Preferencje zakupowe klientów pozostawały przy funduszach obligacji. W styczniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, niezmiennym powodzeniem cieszył się fundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, którego aktywa wzrosły do poziomu 468,6 mln zł. Napływ środków do funduszy obligacji oraz wyraźny spadek umorzeń wpłynęły na dodatnią sprzedaż na poziomie kilku milionów zł.

źródło: BZ WBK AIB TFI