Allianz Direct

Allianz Direct New Europe

Allianz Direct swoją działalność w Polce rozpoczęła w grudniu 2006r. Jest to międzynarodowa spółka należąca do Grupy Allianz. Towarzystwo zajmuje się bezpośrednią sprzedażą produktów ubezpieczeniowych wyłącznie przez telefon i internet. Oferuje klientom ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i turystyczne.

Wizytówka towarzystwa Allianz Direct:

Dane adresowe: Allianz Direct
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 0-22 567 40 00,
faks: 0 22 567 50 01
infolinia: 22 567 67 67


Dane spółki:

NIP: 521-34-10-109
Kapitał spółki: 12 700 000 zł. opłacony w całości
Zarząd: Olga Doan – Prezes zarządu
Ian Emilio Vargas – Członek zarządu
Rada Nadzorcza: Antonio Derossi
Manuel Bauer
Veith Stutz
KRS: 0000263790
Akcjonariat: Allianz New Europe Holding GMBHOferta towarzystwa Allianz Direct

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży
 • Start Casco – ubezpieczenie autocasco z udziałem własnym
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ochrona Prawna
 • Car Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego lub unieruchomienia pojazdu
 • Mini Car Assistance – pomoc na drodze świadczona w razie wypadku drogowego lub kolizji
ubezpieczenia mieszkaniowe:
 • Rzeczy domowe – ubezpieczenia wyposażenia wnętrz
 • ubezpieczenie murów „Moje M”
 • ubezpieczenie mieszkania – „Moje M w budowie”
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie Home Assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie Ochrony Prawnej – „Prywatny Prawnik”
ubezpieczenia turystyczne:
 • Globtroter Direct
 • koszty leczenia
 • bagaż podrózny
 • sprzęt elektroniczny
 • nnw
 • assistance
 • narciarstwo
 • OC w życiu prywatnym
 • koszty odwołania imprezy turystycznej
 • koszty odwołania biletu lotniczego
 • koszty anulowania noclegu
 • praca za granicą
 • sporty ekstremalne
 • nurkowanie