TFI Capital Partners S.A

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners Spółka Akcyjna

Capital Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest prywatną firmą inwestycyjną, która jako jedyna na rynku polskim specjalizuje się i łączy kompetencje z zakresu inwestycji typu private equity, w innowacje oraz na rynku nieruchomości. Towarzystwo swoją działalność prowadzi na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 13 września 2007r.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: ul.Królewska 16
00-103 Warszawa
Dane kontaktowe:

tel.: + 48 22 330 69 00
faks: + 48 22 330 69 01
e-mail: biurotfi@c-p.pl

Dane spółki:

NIP: 7010027837
Kapitał spółki: 5.397.000,00 złotych (w pełni opłacony)
Zarząd:
 • Włodzimierz Kucharski – Prezes Zarządu
 • Adam Chełchowski  – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Kazimierz Waga – Członek Rady Nadzorczej
 • Konrad Korobowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Bala – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000258883
Akcjonariat:
 • Capital Partners S.A.- 75% akcji
 • AKJ Capital S.A.- 25% akcjiOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
 • Futura Investment I FIZ
 • AKJ Investment II FIZ
 • Capital Partners Investments I FIZ
Inwestycje:
 •  Inwestycje Private Equity