NL TU na Życie S.A

NL Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dawniej Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) 16 listopada 2006 roku nastąpiło połączenie Spółek: NL Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dawniej Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)  i Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Spółka przyjęła nazwę Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Połączenie Spółek jest następstwem zmiany właściciela Spółki, którym od dnia 13 grudnia 2005 roku jest Nordea Life Holding A/S.