Zmiana OFE

Zmiana Otwartego Funduszu Emerytalnego powoduje przeniesienie środków znajdujących się na dotychczasowym rachunku do nowego funduszu.

Od 1 maja 2011r. zmiany Otwartego Funduszu Emerytalnego można dokonać bezpłatnie w dowolnie wybranym momencie. Jednak faktyczne transfery klientów dokonywane są przez ZUS cztery razy do roku, zawsze w ostatnim dniu roboczym miesiąca: lutego, maja, sierpnia i listopada.  Zmiany funduszu i podpisanie nowej umowy najlepiej jest więc dokonać przed upływem 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października.

Datą zawarcia nowej umowy jest dzień w którym została ona podpisana przez Przedstawiciela wybranego OFE. Zmiana funduszu, wiążę się z obowiązkiem pisemnego poinformowania dotychczasowego funduszu o zawarciu nowej umowy. Zawiadomienie powinno zostać wysłane listem poleconym, w terminie 14 dni od daty podpisania nowej umowy o członkostwo z innym Otwartym Funduszu Emerytalnym.