Quercus TFI

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Quercus TFI S.A. powstało w sierpniu 2007r. jako pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów, natomiast zezwolenie na prowadzenie działalności otrzymało w lutym 2008 roku.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: +48 22 205 3000
faks: +48 22 205 3001
e-mail: biuro@qtfi.pl


Dane spółki:

NIP: 1080003520
Kapitał spółki: 7.104.724,60 zł opłacony w całości
Zarząd:
 • Sebastian Buczek- Prezes Zarządu
 • Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Jakub Głowacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Andrzej Fierla – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jerzy Lubianiec – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jerzy Cieślik – Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Radziwiłł – Członek Rady Nadzorczej
 • Wiesław Dębski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000288126
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Subfundusze:


 • QUERCUS Ochrony Kapitału
 • QUERCUS Selektywny
 • QUERCUS Agresywny
 • QUERCUS Bałkany i Turcja
 • QUERCUS Rosja
 • QUERCUS lev
 • QUERCUS short
Fundusze:
 • QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
 • QUERCUS Absolute Return FIZ