BPH TFI

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA rozpoczęła działalność na polskim rynku w 1998r. Jest częścią grupy General Electric Company, będącej jedną z największych korporacji na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

BHP TFI obecnie zarządza 15 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami, które oferuje klientom indywidualnym oraz firmom.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV
00-203 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 538 97 99
Infolinia 19511 lub 801 39 98 98, +48 22 338 91 05
e-mail info@bphtfi.pl


Dane spółki:

NIP: 527-21-53-832
Kapitał spółki: 23.456.525,00 zł
Zarząd:
 • Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
 • Marcin Bednarek – Wiceprezes Zarządu
 • Aleksander Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Marzena Beata Bielecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Gyula Fatér – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Jajuga – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Andrzej Tokarski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000002970
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa dla klientów indywidualnych:

Fundusze inwestycyjne: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi Subfunduszami:

 • subfundusz BPH Skarbowy
 • subfundusz BPH Obligacji 1
 • subfundusz BPH Obligacji 2
 • subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
 • subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania
 • subfundusz BPH Selektywny
 • subfundusz BPH Akcji
 • subfundusz BPH Akcji Globalny
 • subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
 • subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:

 • fundusz BPH SFIO Total Profit

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte:

 • fundusz BPH FIZ Multi Inwestycja
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6
 • fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców
 • fundusz BPH FIZ Korzystnego Kursu
 • fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości
 • fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Fundusze Dedykowane:

 • FIZ Private Equity 1
 • FIZ Private Equity 2
 Zarządzanie aktywami:
 • Asset Management
Programy oszczędnościowe:
 • BPH Portfel Funduszy
 • BPH DuoPlan
 • Plan Systematycznego Oszczędzania (PSO)
 • Pracownicze Programy Oszczędnościowe (PPO)
Programy emerytalne:
 • Modelowe Programy Oszczędzania
 • Indywidualny Program Inwestowania
 • IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Oferta towarzystwa dla klientów korporacyjnych:

Zarządzanie aktywami:
 •  Zarządzanie portfelami instrumentów finansowych
Programy emerytalne i oszczędnościowe:
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
 • Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO)
Fundusze inwestycyjne: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowyz wydzielonymi Subfunduszami:

 • subfundusz BPH Skarbowy
 • subfundusz BPH Obligacji 1
 • subfundusz BPH Obligacji 2
 • subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
 • subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania
 • subfundusz BPH Selektywny
 • subfundusz BPH Akcji
 • subfundusz BPH Akcji Globalny
 • subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
 • subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej
 • subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:

 • fundusz BPH SFIO Total Profit

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte:

 • fundusz BPH FIZ Multi Inwestycja
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
 • fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6
 • fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców
 • fundusz BPH FIZ Korzystnego Kursu
 • fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości
 • fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Fundusze Dedykowane:

 • FIZ Private Equity 1
 • FIZ Private Equity 2