TU Polisa-Życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa – Życie Spółka Akcyjna

TU na Życie Polisa-Życie SA jest spółką działającą od 1995r. Jako jedyne towarzystwo na rodzimym rynku posiada 100% udziału kapitału polskiego. Oferta ubezpieczeń na życie skierowana jest do klientów indywidualnych oraz grupowych.

Wizytówka towarzystwa: Polisa-Życie

Dane adresowe: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA ZYCIE S.A.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel.: 0-22 560-59-55
faks:(022) 869 85 80
e-mail: sekretariat@polisa-zycie.pl
e-mail: marketing@polisa-zycie.pl


Dane spółki:

NIP: 525-10-01-382
Kapitał spółki: 57.313.250,00 zł, w tym kapitał wpłacony 53.519.787,50 zł
Zarząd:

Wiesław   Szermach   – Prezes Zarządu

Marek Gołębiewski   – Członek Zarządu

Andrzej Zadrożny – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Franz Fuchs  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Peter Hagen – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Czerwińska- Rybska  – Członek Rady Nadzorczej

Roland Goldsteiner  – Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz  Arczewski – Członek  Rady Nadzorczej

KRS: 0000057533
Akcjonariat: Grupa Kapitałowa POLSATOferta towarzystwa Polisa-Życie:

Ubezpieczenia indywidualne:
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – Mono
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – Mono Plus
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – Twoje Netto
 • Ubezpieczenie kredytobiorców lub leasingobiorców
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – Premium
 • Ubezpieczenie stypendialne dla młodzieży – Żak
 • Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Invest Polska
 • Terminowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków – Bezpieczni Razem
 • Terminowe ubezpieczenie na życie i od następstw wypadków komunikacyjnych – Bezpieczny na Drodze
 • Ubezpieczenie na życie – Polisa dla Ciebie
Ubezpieczenia grupowe:
 • Grupowe ubezpieczenie na życie z opcją funduszy – Super Gwarancja
 • Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników – Bezpieczna Firma
 • Otwarte ubezpieczenie na życie z opcją funduszy – Multigrupa
 • Otwarte ubezpieczenie na życie z opcją funduszy – Super Grupa
 • Uniwersalne grupowe ubezpieczenie dzieci i młodzieży – SCHOLAR 2011 i SUPER SCHOLAR 2011
 • Otwarte ubezpieczenie na życie dzieci i młodzieży – Bezpieczne Dziecko
 • Grupowe ubezpieczenie posiadaczy kart kredytowych w Invest – Bank SA
 • Grupowe ubezpieczenie osób pobierających kredyt w ROR Invest – Konto
 • Bankowe ubezpieczenie grupowe na życie – wersja Podstawowa i wersja Plus (skierowane do klientów Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. oraz klientom Banków Spółdzielczych zrzeszonych z MR Bankiem S.A.)
 • Bankowe ubezpieczenia grupowe na życie – Silver i Gold (skierowane do klientów Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. oraz klientom Banków Spółdzielczych zrzeszonych z MR Bankiem S.A.)
 • Bankowe ubezpieczenie grupowe na życie – wersja Podstawowa i wersja Plus (dla klientów Invest – Bank SA)
 • Bankowe ubezpieczenia grupowe na życie – Silver i Gold (dla klientów Invest – Bank SA)
 • Grupowe ubezpieczenie osób pobierających kredyt ratalny lub gotówkowy w
  Invest – Bank SA
 • Grupowe ubezpieczenie osób korzystających z kredytów / pożyczek w mazowieckim Banku Regionalnym SA lub Banku Spółdzielczym zrzeszonym w MR Bank SA