Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1996r. Należy do grupy Vienna Insurance Group – jednego z największych austriackich koncernów ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG. Główną domeną towarzystwa jest sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych na życie oraz Bankassurance.

Wizytówka towarzystwa Benefia TUnŻ SA:

Dane adresowe: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Rydygiera 21
01-793 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (0 22) 525 11 11
fax (0 22) 525 11 00
Infolinia 0 801 106 106


Dane spółki:

NIP: 527-10-67-881
Kapitał spółki: 216 763 700,00 zł- opłacony w całości
Zarząd: Tomasz Telejko – Prezes Zarządu
Przemysław Majewski – Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu
Krzysztof Kuchta – Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Franz Fuchs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rudolf Ertl – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Erich Leisz – Sekretarz Rady Nadzorczej
KRS: 11726
Akcjonariat: Vienna Insurance Group 100%Oferta towarzystwa Benefia TUnŻ SA:

Oferta dla klientów indywidualnych:
 • Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci „Start z plusem”
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki „Życie z plusem”
 • Terminowe ubezpieczenia na życie
 • Kapitałowe ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową
 • Uniwersalne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Kolory Życia+”
 • Pakiet ubezpieczeniowy „Medicasco”
 • Produkty Bankassurance
Ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne:
 • Fundusz stabilnego wzrostu
 • Fundusz zrównoważony
 • Fundusz europejski
 • Fundusz dolarowy
 • Fundusz aktywnego inwestowania
 • Fundusz gwarantowanego zysku