Amplico TFI

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Amplico TFI zarządza Amplico Funduszami Inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. (48) 22 523 57 10
faks (48) 22 523 57 11
e-mail: funduszeinfo@metlifeamplico.pl
infolinia: 801 588 185
tel. (48) 22 588 18 57 – dla telefonów komórkowych


Dane spółki:

NIP:  107-000-00-46
Kapitał spółki:  17 190 000,00 złotych opłacony w całości
Zarząd:
 • Krzysztof Stupnicki – Prezes Zarządu
 • Beata Artemska – Członek Zarządu
 • Rafał Suchan – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:  brak danych
KRS:  0000181644
Akcjonariat:  Amplico Life S.A.Oferta towarzystwa:

Amplico FIO Parasol Krajowy:
 • Amplico Subfundusz Pieniężny
 • Amplico Subfundusz Obligacji
 • Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji
 • Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 • Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
 • Amplico Subfundusz Akcji
 • Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Amplico SFIO Parasol Światowy:
 • Amplico Subfundusz Lokacyjny
 • Amplico Subfundusz Obligacji Plus
 • Amplico Subfundusz Obligacji Światowych
 • Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
 • Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
 • Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek
 • Amplico Subfundusz Akcji Plus
 • Amplico Subfundusz Akcji Europejskich
 • Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa
 • Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
 • Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
 • Parasol Światowy Akcji Amerykańskich