OPOKA TFI

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Opoka TFI prowadzi działalność od 2007r. Własność towarzystwa należy w całości do osób prywatnych. Towarzystwo specjalizuje się wyłącznie w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Oferta Opoka TFI kierowana jest do osób fizycznych i instytucji.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Nowogrodzka 21
00 – 511 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 630 83 34
faks +48 22 630 83 35
e-mail: biuro@opokatfi.pl


Dane spółki:

NIP: 1080002118
Kapitał spółki: 1.050.000 zł. wpłacony w całości
Zarząd:
  • Tomasz Tarczyński – Prezes Zarządu,
  • Maciej Żukowski – Wiceprezes Zarządu,
  • Jacek Michalczyk – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:  brak danych
KRS: 0000259947
Akcjonariat:
  •  członkowie rodziny Duda
  • współwłaściciele Polskiego Koncernu Mięsnego Duda S.A.Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne zamknięte:
  • fundusze zamknięte niepubliczne dedykowane pojedynczym klientom
  • fundusze zamknięte z aktywnym zarządzaniem dedykowane pojedynczym klientom
  • fundusz Opoka One FIZ skierowany do szerszej grupy zamożnych klientów