AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1992r. Zajmuje czołowe miejsce wśród ubezpieczycieli zajmujących się sprzedażą indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Wizytówka towarzystwa Aviva TU na Życie SA:

Dane adresowe: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (22) 557 40 50, faks (22) 557 40 75
infolinia: 801 888 444, 22 557 44 44


Dane spółki:

NIP: 526-020-99-75
Kapitał spółki: 82 500 000 zł, Kapitał wpłacony: 74 287 500 zł
Zarząd: Maciej Jankowski – prezes zarządu
Piotr Szczepiórkowski – wiceprezes zarządu
Ewa Jac – członek zarządu
Dominika Kraśko-Białek – członek zarządu
Anita Bogusz – członek zarządu
Jacek Koronkiewicz – członek zarządu
Michał Gomowski – członek zarządu
Rada Nadzorcza: Brak danych
KRS: 0000002561
Akcjonariat: Aviva International Holdings Ltd 90% akcji
Bank Zachodni WBK S.A. – 10% akcjiOferta towarzystwa Aviva TU na Życie SA:

ubezpieczenia na życie:
 • ubezpieczenie na życie połączone z inwestycją – Nowa Perspektywa
 • Opiekun VIP
 • Gwarantowana Renta Kapitałowa
ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe:
 • pakiet medyczny – „Bądź Zdrów”
 • ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania
 • terminowe ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie „W potrzebie”
 • ubezpieczenie „Na zdrowie”
 • ubezpieczenie „Na wypadek”
 • ubezpieczenie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie składki
ubezpieczenia dla dzieci:
 • ubezpieczenie „Absolwent”