ING TFI

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło działalność w 1997r. Należy do Grupy ING – korporacji specjalizującej się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami.

Głównym celem działalności ING TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi oraz podejmowanie działań koniecznych dla prawidłowego ich funkcjonowania. Towarzystwo oferuje fundusze inwestycyjne o różnych stopniach dochodów i ryzyka.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: ING TFI S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: +48 22 108 57 00
faks: +48 22 108 57 01
Infolinia: 0 801 690 555


Dane spółki:

NIP: 954-21-80-836
Kapitał spółki: 15.250.000 złotych
Zarząd:
 • Leszek Jedlecki – Prezes Zarządu
 • Hans van Houwelingen – Wiceprezes Zarządu
 • Małgorzata Barska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Martin Nijkamp – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Gerardus Dashorst – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Hendrik Brink – Sekretarz Rady Nadzorczej
KRS: 0000039430
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

 Fundusze:
 • ING (L) Ameryki Łacińskiej
 • ING (L) Depozytowy
 • ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • ING (L) Globalnych Możliwości
 • ING (L) Japonia
 • ING (L) Nowej Azji
 • ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
 • ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących
 • ING (L) Rynków Wschodzących
 • ING (L) Sektora Energii
 • ING (L) Spółek Dywidendowych USA
 • ING SFIO Akcji 2
 • ING SFIO Obligacji 2
 • ING Subfundusz Akcji
 Programy Emerytalne:
 • Pracownicze Programy Emerytalne
 • Pracownicze Programy Inwestycyjne
 • Dlaczego PPE/PPI z funduszami inwestycyjnymi
 • PPE/PPI z Funduszami Inwestycyjnymi ING