Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Firmy Ubezpieczeniowe inaczej zwane Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (z punktu prawnego zwanymi Ubezpieczycielami) są firmy, które prowadzą działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych lub majątkowych. Poprzez umowę z Klientem zobowiązują się do świadczenia (np. odszkodowania) w razie pojawienia się skutków losowych. Działające w Polsce Firmy Ubezpieczeniowe zrzesza Polska Izba Ubezpieczeń.

Lista Ubezpieczycieli majątkowych: