Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne mają na celu zagwarantować ubezpieczonemu i jego rodzinie dostęp do opieki medycznej.

Można je podzielić na dwa rodzaje:

  • Powszechne ubezpieczenia zdrowotne
  • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne, pozwalają ubezpieczonemu korzystać bezpłatnie ze świadczeń lekarskich. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane są do ZUS-u, ten natomiast, przekazuje je do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), który zarządza zebranymi pieniędzmi.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Po opłaceniu składki, ubezpieczony ma możliwość korzystania z usług medycznych w placówkach wskazanych przez ubezpieczyciela. Zakres zawartego ubezpieczenia zdrowotnego, można indywidualnie dostosować do potrzeb każdego klienta.