Polsat OFE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A. istnieje na polskim rynku od 21 maja 1999 roku. Towarzystwo jako jeden z niewielu funduszy opiera się na polskim kapitale. Spółka PTE Polsat zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Polsat.

Wizytówki towarzystwa:

Dane adresowe:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 516-24-01
faks (22) 516-24-17
e-mail: ptepolsat@ptepolsat.com.pl

Dane spółki:

NIP: 113-21-00-070

Kapitał zakładowy: 27.075.000 złotych

Zarząd:

  • Anna Horsecka – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Jakóbińska – Wiceprezes Zarządu
  • Elżbieta Ziarkowska – Wiceprezes Zarządu
  • Dyrektor Departamentu Inwestycji – Wojciech Olszewski

Rada Nadzorcza: brak danych

KRS: 0000054552

Akcjonariat:

  • PAI MEDIA S.A.- 84 % kapitału zakładowego
  • INVEST – BANK S.A.- 14 % kapitału zakładowego
  • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – 2 % kapitału zakładowego

Oferta towarzystwa:

  •  Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat