Ubezpieczenia Domu & Mieszkania

Każdy dom czy mieszkanie, ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa i spokój. Dlatego aby chronić majątek, należy zainwestować w dobrą polisę ubezpieczeniową, która ochroni przed niespodziewanymi finansowymi konsekwencjami, spowodowanymi zniszczeniem lub utratą mienia. Polisy mieszkaniowe gwarantują, że w razie zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, zostanie wypłacone odszkodowanie, które pozwoli pokryć straty materialne.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły różnorodne pakiety ubezpieczeniowe, które można dostosować do wymagań każdego klienta. Ubezpieczenia mienia zawierają wszystkie ryzyka, które mogą spowodować zniszczenie lub utratę dobytku. Obejmują większość zdarzeń losowych, m.in. ogień, zalanie, uderzenie pioruna. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dodatkowo o ubezpieczenie mienia od kradzieży lub włamania. W ramach zawartej polisy można ubezpieczyć szkody, wyrządzone z winy ubezpieczonego osobom trzecim.