Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Spółka powstała w 1990r. jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych Spółka z o.o. Po kilku zmianach emisji akcji i struktury akcjonariatu spółka przyjęła nazwę Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Jednym z głównych akcjonariuszy jest niemiecki koncern Gothaer, który należy do czołowych towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. 1 października 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Towarzystwo zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych i finansowych.

Wizytówka towarzystwa Gothaer:

Dane adresowe: Centrala Gothaer
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 22 469 69 69
fax 22 469 69 70


Dane spółki:

NIP: 524-030-23-93
Kapitał spółki: 72 916 392 zł; opłacony w całości
Zarząd: Olgierd Jatelnicki – Prezes Zarządu
Wolfgang Bach – Członek Zarządu
Artur Stępień – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Przewodniczący Rady Nadzorczej PTU S.A. – Jürgen Meisch
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTU S.A. – Marek Czerski
Członkowie Rady Nadzorczej PTU S.A.:
Tomasz Czałbowski
Henryk Chmielak
Volker Honacker
Thomas Leicht
Józef Wancer
KRS: 0000033882
Akcjonariat: Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft – 77,1327 %
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. – 22,7117%
Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. – 0,1362%
Adam Banaszczyk – 0,0164%
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A – 0,0015%
Towarzystwo Inwestycyjne „BT” Sp. z o.o. – 0,0015%Oferta towarzystwa PTU:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • OC Zielona Karta – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Zielona Karta
 • AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń lub kradzieży
 • Ubezpieczenie graniczne – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • ubezpieczenie szyb samochodowych
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Assistance Plus – pomoc na drodze w razie awarii lub kradzieży pojazdu
 • Auto Assistance Podstawowy – podstawowa pomoc w razie wypadku na drodze
ubezpieczenia majątkowe:
 • Ubezpieczenie domów i mieszkań – Cztery Kąty

 • Ubezpieczenie Przedsiębiorca

ubezpieczenia wypadkowe:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – Na wszelki wypadek
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie turystyczne – W Podróży

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
 • ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
ubezpieczenia rolnicze:
 • ubezpieczenie dobrowolne – Agrokompleks
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
ubezpieczenia dla firm:
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia dla sektora energii odnawialnej
 • ubezpieczenia wypadkowe
 • ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenia techniczne i inżynieryjne
 • ubezpieczenia transportowe
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia finansowe
 • ubezpieczenia turystyczne