MCI Capital TFI

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

MCI Capital TFI S.A. rozpoczął działalność w 2006 r. Jest to spółka pozwalająca tworzyć fundusze inwestycyjne i zarządzać nimi. Poprzez MCI Capital TFI Grupa MCI zarządza funduszami: MCI.PrivateVentures FIZ (który posiada dwa wydzielone subfundusze: MCI.TechVentures 1.0. oraz MCI.EuroVentures 1.0), MCI.BioVentures oraz Helix Ventures Partners FIZ i MCI Gandaldf Aktywnej Alokacji SFIO.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: MCI CAPITAL TFI S.A.
ul. Bartoszowicka 3, Wrocław
51-641 Wrocław
Dane kontaktowe: tel.: 22 540 73 80
faks: 22 540 73 81
e-mail: office@mci.eu


Dane spółki:

NIP: 8971719637
Kapitał spółki: brak danych
Zarząd:
 • Konrad Sitnik – prezes zarządu
 • Tomasz Czechowicz – członek zarządu
 • Michał Chyczewski – członek zarządu
 • Sylwester Janik – członek zarządu
 • Magdalena Pasecka – członek zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Jarosław Dubiński – przewodniczący rady nadzorczej
 • Wojciech Marcińczyk – członek rady nadzorczej
 • mec. Ryszard Ptasiński – członek rady nadzorczej
KRS: 0000263112
Akcjonariat:
 • Immo Ventures sp. z o.o. i Tomasz Czechowicz – 46,7%
 • pozostali – 53,3%Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
 • MCI.PrivateVentures FIZ:
  – subfundusz MCI.TechVentures 1.0.
  – subfunduszMCI.EuroVentures 1.0
 • MCI.BioVentures
 • Helix Ventures Partners FIZ
 • MCI Gandaldf Aktywnej Alokacji SFIO.