TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna

TFI PZU SA zostało powołane do życia 30 kwietnia 1999r. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., który jest obecnie jedynym akcjonariuszem spółki. Towarzystwo oferuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZU Tower, 8 p.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Dane kontaktowe: tel: (22) 582 45 43
faks: (22) 582 21 51


Dane spółki:

NIP: 527-22-28-027
Kapitał spółki: 13.000.000 złotych wpłacony w całości
Zarząd:
 • Krzysztof Wantoła – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Razik – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
 • Ryszard Trepczyńki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Witold Jaworski – Członek Rady Nadzorczej
 • Dariusz Krzewina – Członek Rady Nadzorczej
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000019102
Akcjonariat:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
 • PZU FIO Parasolowy:
  – PZU Gotówkowy
  – PZU Papierów Dłużnych Polonez
  – PZU Bezpiecznego Inwestowania
  – PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
  – PZU Zrównoważony
  – PZU Energia Medycyna Ekologia
  – PZU Akcji Krakowiak
  – PZU Akcji Średnich i Małych Spółek
  – PZU Akcji Nowa Europa
 • PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
 • PZU Akcji Rynków Wschodzących
 • PZU Dłużny Rynków Wschodzących
 • PZU FIO Ochrony Majątku
 • PZU SFIO Globalnych Inwestycji
 • PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny
Fundusze inwestycyjne zamknięte:
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RE Income
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Dynamiczny
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2
Plany inwestycyjne:
 • Plan Inwestycyjny Prestiż
 • Plan Inwestycyjny Komfort
Indywidualne konto emerytalne:
 • IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA