Wypowiedzenie umowy OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zawartą roczną umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego należy wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ochrony. Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne, należy pisemną rezygnację dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego osobiście lub wysyłając listem poleconym, e-mailem lub faksem, w zależności od wymogów stawianych przez ubezpieczyciela.

W sytuacji zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu, nabywca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, natomiast zbywca ma 14 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę