Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 2001r. Należy do Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Towarzystwo zajmuje się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

 

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. (+48) 0 22 337 58 83
faks (+48) 022 588 19 37
e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl


Dane spółki:

NIP: 5261031858
Kapitał spółki: 10 300 000,00 zł opłacony w całości
Zarząd:
 •  Robert Borecki – Prezes Zarządu
 • Mirosław Dziółko – Członek Zarządu

 • Mirosław Kuźmiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
 •  Mariusz Dąbkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Dorota Kowalczewska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • Mariusz Rak – Członek Rady Nadzorczej

KRS: 0000014564
Akcjonariat:  Millennium Dom Maklerski S.A.Oferta towarzystwa:

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
 • Subfundusz Dynamicznych Spółek
 • Subfundusz Akcji
 • Subfundusz Zrównoważony
 • Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 • Subfundusz Depozytowy
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych:
 • Subfundusz Obligacji Europejskich Plus
 • Subfundusz Akcji Europejskich
 • Subfundusz BRIC
 • Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus
 • Subfundusz Akcji Amerykańskich
Plany Systematycznego Oszczędzania
 • Indywidualne Plany Systematycznego Oszczędzania
  – Celowy Program Inwestycyjny
  – Plan Systematycznego Oszczędzania
  – Indywidualne Konto Emerytalne
 • Grupowe Plany Systematycznego Oszczędzania
  – Pracowniczy Program Emerytalny