Pioneer Pekao TFI

Pioneer PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer PKO TFI jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem zarządzanych aktywów.
Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Marynarska 15 Budynek NEW CITY
02-674 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 640 40 00
faks. 22 640 40 05


Dane spółki:

NIP:  521 11 82 650
Kapitał spółki:  37 804 000 złotych opłacony w całości
Zarząd:
 •  Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu
 • Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Stefano Pregnolato – Przewodniczacy Rady Nadzorczej
 • Wojciech Rutkowski – Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej
 • Maria Schmidinger
 • Tomasz Orlik
 • Zbigniew Sienkiewicz
KRS:  0000016956
Akcjonariat:  Pioneer Pekao Investment Management S.A.Oferta towarzystwa:

Fundusze Inwestycyjne:
 • Pioneer FIO – subfundusze:
  – Pioneer Pieniężny
  – Pioneer Lokacyjny
  – Pioneer Obligacji Plus
  – Pioneer Stabilnego Wzrostu
  – Pioneer Zrównoważony
  – Pioneer Aktywnej Alokacji
  – Pioneer Akcji Polskich
  – Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
  – Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja
 • Pioneer Funduszy Globalnych SFIO – subfundusze:
  – Pioneer Gotówkowy
  – Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
  – Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Pacyfiku
  – Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
  – Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
  – Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
  – Pioneer Obligacji Strategicznych
  – Pioneer Akcji Europy Wschodniej
  – Pioneer Surowców i Energii
 • Pioneer Strategie Funduszowe SFIO – subfundusz:
  – Fundusze Zagraniczne
 • Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO
 • Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
 • Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO
 • Pioneer Akcji Europejskich FIO
 • Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
 • Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO
 • Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
 • Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO
 • Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO
 • Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO
 • Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące SFIO
 • Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO
 • Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO
 • Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO
 • Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej
 Programy Inwestycyjne:
 • Program Moja Perspektywa
 • Program Akumulacji Kapitału Pro, Junior
 • Program Aktywnego Oszczędzania
 • Pracowniczy Program Oszczędnościowy
 • Pracownicze Programy Emerytalne
 • Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne
 • Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Rentier
 • Program Super Basket
Portfele Inwestycyjne:
 •  Standardowe Strategie Inwestycyjne
Indywidualne Strategie Inwestycyjne:
 •  Indywidualne Strategie Inwestycyjne