MTU SA Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Sopocie działa na polskim rynku od 1995r. jako towarzystwo ubezpieczeń majątkowych. Początkowo działało jako samodzielne towarzystwo pod nazwą TU PBK. Z czasem towarzystwo zostało przejęte przez spółkę STU Ergo Hestia SA, które jest jedynym akcjonariuszem firmy. Towarzystwo z każdym rokiem osiąga coraz lepsze wyniki finansowe, dzięki czemu obecnie znajduje się w czołówce zakładów ubezpieczeń pod względem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.
MTU w swojej działalności kieruje się potrzebami i oczekiwaniami klientów, oferując im tanie i proste produkty ubezpieczeniowe. Są one kierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i małych przedsiębiorców.


Wizytówka towarzystwa MTU:

Dane adresowe: Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Dane kontaktowe: Kontakt:
Nr infolini: 0801 107 108 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00)
www: www.mtusa.pl


Dane spółki:

NIP: 527-10-44-957
Kapitał spółki: 94.250.000 zł.
Zarząd: Tadeusz Spanily – Prezes Zarządu
Anna Włodarczyk-Moczkowska – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Piotr Maria Śliwicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Makulska
Grzegorz Szatkowski
prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Marek Garbicz
KRS: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020253; NIP 527-10-44-957, o kapitale zakładowym 94.250.000,- zł, który został opłacony w całości.
Akcjonariat: STU Ergo Hestia – 100%Oferta towarzystwa MTU:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – Ubezpieczenie (OC) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych MÓJ SAMOCHÓD
 • AC – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia MÓJ SAMOCHÓD w wariancie Maxi i Mini
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów MÓJ SAMOCHÓD
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym
 • Assistance – Ubezpieczenie oferujące pomoc na drodze w razie wypadku lub awarii na drodze. Możliwość wybrania z pośród trzech wariantów ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie bagażu i wyposażenia dodatkowego
 • Zielona Karta
 • UZ – ubezpieczenie utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
ubezpieczenia majątkowe:
 • kompleksowe ubezpieczenie mieszkania i domu w pakiecie MÓJ DOM i MÓJ DOM II
ubezpieczenia rolnicze (Pakiet Moje Gospodarstwo):
 • OC rolnika
 • ubezpieczenie budynków
 • ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie mienia w domu
 • agrocasco
 • NNW