Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od grudnia 1999r. Głównym akcjonariuszem spółki jest obecnie austriacki koncern ubezpieczeniowy Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG, który ma w posiadaniu większościowy pakiet akcji spółki.

Towarzystwo PZM posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, które oferuje klientom indywidualnym oraz biznesowym.

Wizytówka towarzystwa PZM:

Dane adresowe: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (+48) 22 501 68 50
faks: (+48) 22 501 68 51
infolinia: 0 801 080 600 lub (022) 212 20 50


Dane spółki:

NIP: 526 24 13 450
Kapitał spółki: 106.000.100,00 zł – opłacony w całości
Zarząd: Klaus Eberhart – Prezes Zarządu
Artur Borowiński – Wiceprezes Zarządu
Mirosław Fujarski – Wiceprezes Zarządu
Cezary Droszcz – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: brak danych
KRS: 73432
Akcjonariat: Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group – 95,83%
Grupa PZM – 4,17%Oferta towarzystwa PZM:
Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:

ubezpieczenia komunikacyjne\:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
 • PZM – Assistance – ubezpieczenie kosztów świadczenia pomocy na drodze
 • ubezpieczenie szyb w pojeździe
ubezpieczenia majątkowe:
 • ubezpieczenie Rodzina
 • Dom Max
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie Podróż
ubezpieczenia osobowe:
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenia dla firm:
 • ubezpieczenie Business
 • ubezpieczenie Business Plus
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • OC Business – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • NNW Szkoła – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w szkołach i innych placówkach oświatowych
 • OC Agenta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń