Bankowy OFE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

PKO BP Bankowy PTE SA działa od 1999r. Spółka została założona przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest posiadający najwyższy kapitał wśród towarzystw emerytalnych PKO Bank Polski S.A. Towarzystwo zarządza funduszem PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny.

Wizytówka towarzystwa: Bankowy OFE

 

Dane adresowe: PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
02-515 Warszawa
ul. Puławska 15
Dane kontaktowe: tel.: 22 580 37 00
faks: 22 580 23 80
e-mail:bok@bankowy.pl


Dane spółki:

NIP: 527-21-55-713
Kapitał spółki: 260 000 000 zł opłacony w całości
Zarząd: Marzena Koczut – Wiceprezes Zarządu
Piotr Pisarewicz – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Połeć – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Jakub Papierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Danuta Szymańska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Paweł Czechowski – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Król – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rajski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Rudnicki – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000045235
Akcjonariat: PKO Bank Polski S.A.Oferta towarzystwa Bankowy OFE

 


  • Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w ramach II filaru – PKO BP Bankowy OFE