Liberty Direct

Liberty Direct jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, która oferuje pełną gamę produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W 2007r. hiszpańska spółka należąca do grupy Liberty Mutual –  Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.wprowadziła na polski rynek nową markę Liberty Direct, która zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych. Liberty Direct oferuje polisy klientom indywidualnym, które są zawierane przez telefon i internet.

Wizytówka towarzystwa Liberty Direct:

Dane adresowe: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
recepcja: (+48) 22 589 90 00
faks: (+48) 22 589 90 90
obsługa klienta: (+48) 22 589 95 21


Dane spółki:

NIP: 1070006600
Kapitał spółki: Brak danych
Zarząd: Long David Henry – Prezes Zarządu
Locke Pierce Christopher – Członek Zarządu
Bonell Goytisolo Luis – Członek Zarządu
Hamilton Joe Henry – Członek Zarządu
Mansefield Christopher Charles – Członek Zarządu
Dot Pallares Jose Maria – Członek Zarządu
Tortella Iii Ralph – Członek Zarządu
Doyle John D – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Brak danych
KRS: 0000273211
Akcjonariat: Brak danych


Oferta towarzystwa Liberty Direct:

ubezpieczenia komunikacyjne:
  • OC z mini assistance – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z pomocą na drodze w przypadku wystąpienia kolizji drogowej
  • pakiet OC z AC standard z mini assistance
  • ubezpieczenie Premium Assistance – pomoc serwisowa, informacyjna i medyczna w przypadku kolizji, wypadku lub awarii pojazdu
  • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
ubezpieczenia mienia:
  • ubezpieczenie mieszkania
  • Pakiet wyposażenie i OC z assistance
  • Pakiet Mury i OC z Assistance
  • Pakiet wyposażenie, mury i OC z assistance