Benefia

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Towarzystwo Benefia działa na polskim rynku ubezpieczeniowym w 1999r. Jest częścią grupy Vienna Insurance Group – jednej z największych austriackich grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka posiada szeroką gamę produktów komunikacyjnych oraz majątkowych, które w miarę upływu czasu dostosowywane są do potrzeb osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych.
Wizytówka towarzystwa Benefia:

Dane adresowe: Benefia TU SA VIG
ul. Rydygiera 21A
01-793 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
centrala: tel. +48 22 544 14 70-71
fax. +48 22 544 14 74, +48 22 544 14 38
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 22 544 14 30
+48 22 544 14 11


Dane spółki:

NIP: 525-21-66-530
Kapitał spółki: 61 500 000,00 zł. – opłacony w całości
Zarząd: Paweł Bisek – Prezes Zarządu
Przemysław Majewski – Członek Zarządu
Piotr Domagała – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Franz Fuchs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hans Peter Hagen – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roland Goldsteiner – Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko – Członek Rady Nadzorczej
Dieter Frohlich – Sekretarz Rady Nadzorczej
KRS: 11036
Akcjonariat: Vienna Insurance GroupOferta towarzystwa Benefia:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • AC- ubezpieczenie autocasco od uszkodzenia i kradzieży pojazdów mechanicznych
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu zagranicznym
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów
 • Assistance Plus – ubezpieczenie pomocy na drodze w razie awarii lub wypadku drogowego
 • Assistance TOP – ubezpieczenie kosztów naprawy pojazdu w razie awarii dla pojazdów marki Fiat, Alfa Romeo Lancia
 • Medical Assistance
 • Assistance Prawny – organizacja i pokrycie kosztów udzielenia ubezpieczającemu informacji prawnej
 • Ochrona Prawna – ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów
 • GAP – ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu
ubezpieczenia majątkowe:
 • ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy
 • Pakiet Mieszkanie
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie eVoyage
ubezpieczenia dla firm:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków