Legg Mason TFI

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęło działalność w 1998r. jako TFI Banku Handlowego. Towarzystwo obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i klientów firmowych, oferując im fundusze inwestycyjne oraz specjalistyczne programy inwestycyjne.

Od 2006r. jedynym akcjonariuszem Legg Mason TFI S.A. jest Legg Mason Inc. – firma specjalizująca się w zarządzaniu aktywami na najważniejszych światowych rynkach.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Legg Mason TFI S.A.
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: 0-22 337 66 00
faks: 0-22 337 66 99
e-mail: LeggMasonCOK@pekao-fs.com.pl
e-mail: info@leggmason.com


Dane spółki:

NIP: 527 21 58 048
Kapitał spółki: 500.000 złotych.
Zarząd:
 • Tomasz Jędrzejczak – Prezes Zarządu
 • Jacek Treumann – Członek Zarządu
 • Piotr Rzeźniczak – członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Nachtwey Peter Hamilton – Członek Rady Nadzorczej
 • Shearman Robert Michael – Członek Rady Nadzorczej
 • Dewhurst Ronald Richard – Członek Rady Nadzorczej
 • Larocoue Joseph Patrick – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000002717
Akcjonariat: Legg Mason Inc.Oferta towarzystwa:

Emerytura:
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • Pracowniczy Program Oszczędnościowy
 • Pracownicze Programy Emerytalne
 Fundusze:
 • Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (LM Akcji FIO)
 • Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO)
 Oszczędności:
 •  Celowy Plan Oszczędności (CPO)