Ipopema TFI

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

IPOPEMA TFI S.A. zarządza 54 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz 3 funduszami inwestycyjnymi otwartymi, w tym 2 specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi z wydzielonymi subfunduszami.

Towarzystwo swoją ofertę kieruje do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji.

Jedynym akcjonariuszem IPOPEMA TFI S.A. jest IPOPEMA Securities S.A. – licencjonowany dom maklerski, prowadzący działalność na rynku Corporate Finance, M&A, a także na rynku pierwotnym i wtórnym GPW oraz na giełdach środkowoeuropejskich.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. /+48 22/ 322 51 80
faks /+48 22/ 322 51 85
e-mail: tfi@ipopema.pl


Dane spółki:

NIP: 108-000-30-69
Kapitał spółki: 3.000.000 złotych, opłacony w całości
Zarząd:
 • Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu
 • Maciej Jasiński –  Wiceprezes Zarządu
 • Aleksander Widera – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Mirosław Borys – Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lewandowski- Członek Rady Nadzorczej
 • Mariusz Piskorski – Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Waczkowski- Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000278264
Akcjonariat: IPOPEMA Securities S.A.Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne otwarte:
 • Subfundusz ALIOR Agresywny
 • Subfundusz ALIOR Aktywnej Selekcji
 • Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek
 • Subfundusz ALIOR Short Equity
Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • IPOPEMA 8 Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze Nieruchomości
 • IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych
Fundusze Alternatywnych Klas Aktywów
 • IPOPEMA Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych