Proama

Proama powstała jako marka handlowa polskiego oddziału Groupama SA, firmy działającej od ponad 100 lat na europejskim rynku ubezpieczeń. Groupama SA jest obecna w 15 krajach i świadczy swoje usługi ponad 16 mln Klientów. Od 24 lipca 2012 roku marka Proama działa w strukturach Generali PPF Holding.

Wizytówka Proama:
Dane adresowe: ul. Żaryna 2B, bud. D
02-593 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. (22) 432 43 20, 815 815 815
faks: (22) 432 43 22
e-mail: proama@proama.pl
Dane spółki:
NIP: 1080010773
Kapitał zakładowy: brak danych
Skład Zarządu:
 • Thierry Martel – Prezes Zarządu
 • Pierre Lefevre – Dyrektor Generalny Działalności Międzynarodowej Groupama SA
 • Dominique Uzel – Dyrektor Operacyjny Międzynarodowych i Francuskich Oddziałów Groupama SA
Skład Rady Nadzorczej: brak danych
Numer KRS: 0000381972
Akcjonariat: brak danych
Oferta Proama:
ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Autocasco – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia lub utraty
 • NNW komunikacyjne – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Super Assistance – pomoc na drodze w razie awarii, problemów z samochodem lub kradzieży niezależnie od odległości miejsca zdarzenia od domu ubezpieczonego.
 • NNW domowe – ubezpieczenie życia i zdrowia ubezpieczonego oraz całej jego rodziny (współmałżonek i dzieci), w sytuacjach niezwiązanych z użytkowaniem samochodu
 • ubezpieczenie od utraty pracy – ubezpieczenie kosztów eksploatacji ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy lub umożliwi wypłatę Ubezpieczonemu jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy właściciela lub współwłaściciela samochodu
 • Ochrona Prawna
 • Zielona Karta
 • Assistance Wypadkowy