TFI BDM

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym. Zgodę na prowadzenie działalności spółka otrzymała 31 lipca 2009 r.

Jedynym udziałowcem TFI BDM S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A. (poprzednio Beskidzki Dom Maklerski S.A.).

Oferta Towarzystwa jest uzupełnieniem oferty Grupy kapitałowej Domu Maklerskiej BDM S.A. w zakresie zarządzania aktywami. Towarzystwo zamierza zaoferować rynkowi możliwość tworzenia Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych usługowych.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Dane kontaktowe: telefon: (33) 812 84 40
fax (33) 812 84 74
e-mail: tfi@bdmtfi.pl


Dane spółki:

NIP: 2060000588
Kapitał spółki: 1.000.000 zł, opłacony w całości
Zarząd:
  • Cezary Cerowski – Prezes Zarządu
  • Waldemar Siewiera – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
  • Mirosław Kasza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Bobrowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Władysław Kraus – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000273227
Akcjonariat: Dom Maklerski BDM SA – 100%Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
  • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS
  • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS