Skarbiec TFI

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

SKARBIEC TFI SA istnieje od 1997 roku. Obecnie zarządza 38 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości około 5 mld złotych.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: SKARBIEC TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 588-18-43
faks +48 22 588-19-44


Dane spółki:

NIP: 521-26-05-383
Kapitał spółki: 4 050 505,00 zł, wpłacony w całości
Zarząd:
 • Bogusław Grabowski – Prezes Zarządu
 • Piotr Kuba – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Bieńkuński – Członek Zarządu
 • Mieczysław Lewandowski – Członek Zarządu
 • Ludmiła Falak-Cyniak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Małgorzata Koszutska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Sujecki – Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Kurowski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000060640
Akcjonariat: SKARBIEC Asset Management Holding S.A – 100% akcjiOferta towarzystwa:

Oferta Skarbiec TFI:
 • Plan Systematycznego Inwestowania
 • Fundusze inwestycyjne Otwarte:
  – SKARBIEC FIO
  – SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO
  – SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych
  – SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji
  – SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte:
  – Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  – SEZAM GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte rynku nieruchomości:
  – CITY LIVING POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  – ECI-SKARBIEC Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  – SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Fundusze inwestycyjne dedykowane (zamknięte)
 • Plan „SKARBIEC RENTIER”
 • IKE