Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Compensa jest towarzystwem działającym w zakresie ubezpieczeń majątkowych, życiowych i osobowych. Swoją działalność spółka rozpoczęła w 1990r. Jest częścią austriackiej grupy Vienna Insurance Group, lidera wśród ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej.

Towarzystwo Compensa w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz ubezpieczeń, skierowany zarówno to klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw jak i wielkich korporacji. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową dając klientom możliwość wybrania pojedynczego ryzyka, lub ubezpieczenia mienia w pakiecie.
Wizytówka towarzystwa Compensa:

Dane adresowe: Aleje Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
(+48) 22 501 60 00


Dane spółki:

NIP: 526 02 14 686
Kapitał spółki: 266.639.180,00 zł
Zarząd: Franz Fuchs – Prezes Zarządu
Jaroslaw Szwajgier – Zastępca Prezesa
Ireneusz Arczewski – Zastępca Prezesa
Rada Nadzorcza: Dr Peter Hagen – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dieter Froehlich – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roland Goldsteiner – Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko – Członek Rady Nadzorczej
KRS: KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Akcjonariat: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance GroupOferta towarzystwa Compensa:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Assistance – Ubezpieczenie oferujące pomoc na drodze w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem, dla osób posiadających ubezpieczenie OC lub AC
 • Compensa Pomoc – assistance dla osób nie posiadających ubezpieczenia komunikacyjnego w Compensa
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Zielona Karta
 • ubezpieczenie szyb w ryzyku AC
 • Compensa moto DNA kod
ubezpieczenia zdrowotne:
 • Compensa Multi Zdrowie
 • Compensa Zdrowie
 • zasiłek szpitalny
 • świadczenie operacyjne
ubezpieczenia turystyczne:
 • koszty leczenia
 • ubezpieczenia kosztów transportu i repatriacji
 • assistance
 • ubezpieczenie kosztów transportu osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
ubezpieczenia mienia:
 • ubezpieczenie domu i mieszkania
 • ubezpieczenie inwestycji budowlanych – Twoja inwestycja
ubezpieczenia rolnicze:
 • Obowiązkowe ubezpieczenia rolne
 • Dobrowolne ubezpieczenia rolne
ubezpieczenia nnw:
 • Ubezpieczenie NNW Compensa
ubezpieczenia na życie:
 • Gwarancja Renta
 • Ubezpieczenia z funduszem
 • Ubezpieczenia kapitałowe i ochronne
 • Fundusze Compensy