Copernicus Capital TFI

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Copernicus Capital TFI zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2004r. Działalność towarzystwa opiera się na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

W swojej ofercie posiada fundusze inwestycyjne otwarte, w tym fundusze obligacji, fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze sekurytyzacyjne i prywatne.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: +48 22 44 00 100 / +48 22 44 00 101
faks: +48 22 44 00 105 / +48 22 44 00 106
e-mail: biuro@copernicus.pl


Dane spółki:

NIP:  1070000939
Kapitał spółki:  3.450.100 zł
Zarząd:
 • Marcin Billewicz – Prezes Zarządu
 • Marek Witkowski – Członek Zarządu
 • Piotr Grabowski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Robert Łukomski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Matczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Dariusz Strączyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Billewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Łoboda – Członek Rady Nadzorczej
KRS:  0000206615
Akcjonariat:
 • Marcin Billewicz wraz z osobami bliskimi – 32,05 %
 • Marek Witkowski wraz z osobami bliskimi – 31,09 %
 • Certus Development Sp. z o.o SKA – 10,00 %
 • Pozostali akcjonariusze – 26,86 %Oferta towarzystwa:

Copernicus Fundusze
 • Copernicus Fundusze Inwestycyjne Otwarte:
  – Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
  – Subfundusz Akcji
  – Subfundusz Akcji Dywidendowych
 • Copernicus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Fundusze sekurytyzacyjne
 • Fundusze prywatne